Print Friendly and PDF
Följ

En del av beskrivningen i träningsprogrammet saknas

Välj ett mindre teckensnitt/utskriftsformat i dialogrutan när du klickat på skriv ut. Du kan välja mellan en rad olika utseenden till dina handouts.