Print Friendly and PDF
Följ

Kontakter

Under fliken Kontakter kan du hålla översikt samt följa upp och redigera dina kontakter. Med kontakter menas i ExorLive personer som du följer upp i förhållande till träning.

Fönstret ser ut så här:

 

Skapa ny kontakt

För att skapa en ny kontakt så klickar du på “Ny kontakt” och fyller i aktuell kontaktinformation:

 

Du fyller i minst “Förnamn” och “Efternamn”. I tillägg till detta är det en stor fördel med mejladress eftersom det gör det möjligt att skicka träningsprogram, meddelanden och inbjudningar till tränings appen via mejl. Sedan klickar du på Spara.

Hitta och öppna en kontakt

Du kan söka efter och filtrera kontakter via den här verktygslinjen:

 

När du har hittat den kontakten du önskar att följa upp, så kan du öppna kontaktens detaljer genom att dubbelklicka på kontakten.

Du kan också använda dig av snabb funktionerna genom ikonerna till höger om kontakten.

Från vänster

  • Bjud in kontakt till att få en egen tränings app
  • Kontaktinformation
  • Skicka ett meddelande till kontakten
  • Skapa en ny uppföljning på en kontakt
  • Gå till kontaktens plan
  • Gå till kontaktens statistik

Aktiv kontakt

Men en aktiv kontakt menas en kontakt som är i fokus i ExorLoive.

Du väljer aktiv kontakt genom att trycka “Välj kontakt”

Under träningsprogram så ser aktiv kontakt ut så här:

Under plan:

Under statistik:

Du kan när som helst välja en annan kontakt, du kan också välja “Ingen” när du vill göra mallar för träningsprogram utan att tänka på en specifik kontakt.

Bjud in en kontakt:

Du kan bjuda in en kontakt till att få sin egen tränings app där kontakten har sina egna träningsprogram.

När du är inne på Träningsprogram sidan så bjuder du in genom att trycka på “App”, som dyker upp när du har valt en aktiv kontakt och är inne på ett träningsprogram som du önskar att dela till kontakten.

 

Du kan också bjuda in kontakten genom att trycka  på  som du hittar brevid kontakten där detta är aktuellt.

I tillägg till detta kan du bjuda in många kontakter åt gången genom att trycka på “App” i kontakt fliken.

 

 

Du kan också importera många kontakter i taget in i ExorLive, genom exempelvis en xml fil eller via ExorLive:s API. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor runt detta! :)


Radera en kontakt

Kontakter kan endast raderas av en Administratör i Administrations fliken. Se Administration.

Uppföljning av kontakter

Man kan lägga in och se uppföljningar av kontakter genom att trycka på “Mina upppföljningar” under flikarna Plan, Statistik och Kontakter. Fönstret för uppföljningar ser ut så här:

 

Mina kontakter

“Mina kontakter” är kontakter som du har en relation till. Om du går in på en kontakts detaljfönster och klickar på “Annat” kan du se om det är bockat av eller inte att kontakten är märkt som “Mina kontakter”.

 

 

I tillägg till detta kan du se att längst ner i fönstres är det också definerat vem som är “Primärkontakt”. Detta är den instruktör som primärt ska följa upp kontakten.

När du ska välja en kontakt, så är kontakterna filtrerade på “Mina kontakter” som standard:

 

Men du kan när som helst söka bland andra kontakter om det är så att du har rättigheter till detta.

Plan

Under plan kan du lägga upp planering för en eller flera kontakters aktiviteter.

Lägga in aktiviteter

Man lägger in en aktivitet genom att trycka på önskad dag. Du får då upp följande:

Välj skapa aktivitet, och sätt upp aktiviteten som du önskar:

Registrera utförd aktivitet

Som instruktør så kan du registrera en aktivitet som är gjort genom att:

  • Bocka av rutan 
  • Klicka på aktiviteten och bocka av för utfört

Kopiera en aktivitet

Genom att trycka på aktiviteten och välja “Kopiera” så skapas det en kopia av den här aktiviteten på samma dag. Den här aktiviteten kan du sedan dra till en annan dag.

Kopiera aktiviteter i en vecka under en period

Genom att trycka på veckofältet (här markerat med rosa) och välja Kopiera denna vecka till period så kan du kopiera den här veckan till ett önskat antal veckor framöver:

Flytta aktivitet

Du kan flytta en aktivitet genom att använda “dra och släpp” funktionen eller trycka på aktiviteten och välja “Se/ändra” där du kan ändra datum.

Radera en aktivitet

Du kan antingen radera en aktivitet genom att trycka på den och välja “Ta bort” eller så kan du trycka på den aktuella dagen och välja “Ta bort alla aktiviteter” på den här dagen. Du kan också radera aktiviteter från en hel vecka genom att trycka på veckofältet (här markerat med rosa) välja “Töm denna vecka”:

Redigera en aktivitet

Genom att trycka på aktuell aktivitet och välja “Se/ändra” kan du göra de ändringar du önskar.

Statistik

Under statistik kan du se aktiviteter knutna till en kontakt eller en grupp av kontakter.

Du väljer typ av rapport och period i den här menyn: