Print Friendly and PDF
Följ

Lägg till övningar och öppna träningsprogram

När du har hittat en övning som du önskar att lägga till i ett träningsprogram så gör du så här:

 

Antingen så trycker du på “+” tecknet eller så “drar och släpper” du övningen i fältet för träningsprogram.

Du öppnar ett träningsprogram genom att trycka på .

 

Du kan också göra ett av följande alternativ:

 Lägg till övningar från programmet

 Se närmare information om programmet

 

När du väljer

, “Se närmare funktion om programmet”, så får du de följande:

 

Här kan du välja att öppna programmet, eller hämta ut enkelövningar.

Träningsdata som är lagda på övningen i det aktuella programmet följer då automatiskt med.