Följ

Översätta träningsprogram

Vill du ändra språk på ett enskilt program? Då trycker du bara på översätt efter att du skapat programmet. Kom gärna med önskemål om flera språk.