Print Friendly and PDF
Följ

Förbättrad sökfunktion

Hitta fram snabbare med sök som är mer konkreta. Det här gör det lättare för dig att hitta övningar. Du kan nu skriva in flera ord i ditt sök och få mer specifika träffar. Du får också träffar på synonymer till dina sökord. Sök sorteringen är baserad på dina mest använda övningar, organisationens mest använda övningar och mest använda övningar globalt.