Följ

Feedback-knapp

När vi gör nya övningar är dem alltid baserade på vad användarna vill ha. Därför blir vi väldigt glada när ni kommer med förslag! Använd “Feedback-knappen” överst till höger, precis vid sidan av “Logga ut” inne i ExorLive.