Följ

Välj önskat användarnamn

Gå in på “Mobile” nederst till vänster, klicka på tandhjulet överst till höger. Gå därefter in på “användarnamn och lösenord” för att göra ändringar.