Följ

Roller och rättigheter

ExorLive har ett flexibelt rättighets system som är roll baserat.

Följande roller och rättighetsnivåer finns i systemet:

Instruktör

Kunna öppna patient och skapa, spara samt signerasignera träningsprogram utifrån existerande eller nya program. Kunna göra och spara program samt mallar som kan göras tillgängliga för definierade användare

Enhets administratör

Lägga in nya användare, aktivera/inaktivera användare. Isin enhet/avdelning samt under enheter/avdelningar under denna.

Organisations administratör

Styra hela organisationen, inkluderat licens och organisations struktur. Lägga in nya användare, tilldela roll till enhets administratörer, aktivera/inaktivera användare. Radera aktuella träningsprogram (detta loggas).

Systemadministratör i ExorLive.

Kan ge aktuella rättigheter och inställningar på organisations och system nivå.

Utövare med innloggning

Denna roll ger möjlighet för användaren att se sina egna träningsprogram med video, logga egna träningsaktiviteter och se framsteg på mobil/surfplatta/dator. Användaren har endast tillgång till sina egna uppgifter.

Kontakt utan inloggning

En kontakt i ExorLive utan användarkonto.