Print Friendly and PDF
Följ

Roller och rättigheter

ExorLive har ett flexibelt rättighets system som är roll baserat.

Följande roller och rättighetsnivåer finns i systemet:

 

Alla användare

Visar alla användare i hela organisationen.

Instruktör

Kunna öppna patient och skapa, spara samt signerasignera träningsprogram utifrån existerande eller nya program. Kunna göra och spara program samt mallar som kan göras tillgängliga för definierade användare

Enhets administratör

Lägga in nya användare, aktivera/inaktivera användare. Isin enhet/avdelning samt under enheter/avdelningar under denna.

Organisations administratör

Styra hela organisationen, inkluderat licens och organisations struktur. Lägga in nya användare, tilldela roll till enhets administratörer, aktivera/inaktivera användare. Radera aktuella träningsprogram (detta loggas).

Systemadministratör i ExorLive.

Kan ge aktuella rättigheter och inställningar på organisations och system nivå.

Endast läsrättighet

Du kan med denna roll endast se, skriva ut eller mejla ett program till en patient. Tillgång till patientprogram i andra enheter kräver ett aktivt val.

Utövare med innloggning

Denna roll ger möjlighet för användaren att se sina egna träningsprogram med video, logga egna träningsaktiviteter och se framsteg på mobil/surfplatta/dator. Användaren har endast tillgång till sina egna uppgifter.

Kontakt utan inloggning

En kontakt i ExorLive utan användarkonto.

Alla kontakter

Alla kontakter som är upprättat i organisationen, oberoende om kontakten har ett login eller inte.