Följ

Skapa och redigera träningsprogram

När du har hittat de önskade övningarna kan du redigera programmet som du själv önskar.

Se mer här

 

Läs hur man redigera program 

 • Lägga in titel
 • Lägga in beskrivning

 

 

Redigera övning

Hitta alternativa övningar

  Hitta alternativ för progression (svårare/lättare övningar)

  Flytta övning nedåt

  Flytta övning uppåt

PS: du kan också dra övningen upp eller ner med muspekaren

  Spela av övnings video

  Radera övningarna

Redigera övningar

Om du trycker på   , Redigera övning, så får du upp följande ruta:

 

Efter att du har redigerat kan du spara och gå tillbaka eller gå direkt till nästa eller den förra övningen.

 

 

Här kan du:

 Spegelvända och rotera bilder.

Spela av övnings video

Ändra titel

Ändra beskrivning

Här kan du::

Lägga in önskade övningsdaga och lägga till nya rader.

Ta bort rader genom att trycka “X”.

Om du trycker på så kan du lägga till flera typer av övningsdata.

Översätt ett träningsprogram

Du kan översätta ett träningsprogram till ett annat språk genom att trycka på flaggan:

 

Skapa ett nytt träningsprogram

Du skapar ett nytt träningsprogram genom att trycka på Skapa ett nytt:

 

Radera ett träningsprogram

Du kan radera träningsprogram genom att högerklicka med muspekaren på det aktuella programmet och välja “Radera träningsprogram”.

OBS! Du kommer bara att kunna radera de program du har rätt att radera. Exempelvis så kommer du inte att kunna radera träningsprogram som är signerade på en kontakt, heller inte förslag/mallar som är gjorda av andra.

Spara träningsprogram

Du kan spara träningsprogram på följande sätt:

 1. På en kontakt (patient/utövare)
 2. Som ett förslag eller en mall

Spara träningsprogram på en kontakt

När du ska spara ett program på en kontakt så...

 1. Välj den kontakten du vill spara programmet på
 2. Välj titel
 3. Tryck Spara

Du kan också:

 • Signera programmet på en kontakt, så att det inte kan ändras senare
 • Lägga in ett datum för utlämnande
 • Lägga in taggar/märkeslappar som gör det lättare att söka upp ett program.

Spara ett träningsprogram som ett förslag eller en mall

När du ska spara ett träningsprogram som ett förslag eller en mall så:

 1. Väljer du titel
 2. Väljer du hur programmet ska vara tillgängligt:
 1. Privat
  Då är det bara tillgängligt för dig
 2. Instruktörer i din organisation
  Då kan dina medkollegor, som har en användare med de nödvändiga rättigheterna, kunna hitta programmet.
 3. Kontakter och instruktörer i din organisation
  Då kan även dina kontakter (patienter/utövare), som har en användare med de nödvändiga rättigheterna, kunna hitta programmet
 4. Publicera globalt
  Då kan alla användare i ExorLive kunna hitta programmet.

Du kan även:

 • Signera ett program så att andra inte kan ändra på det. Det här valet är påslaget automatiskt för att försäkra att andra bara tar en kopia och inte ändrar ditt program av misstag. Du kan när som helst stänga av denna signeringen.
 • Lägga in taggar/märkeslappar som gör det lättare att söka upp ett prpgram

Dela träningsprogram

Du kan dela träningsprogram på flera sätt:

 1. Skriva ut
 2. Skicka via mejl
 3. Ge det genom en tränings app

I tillägg till detta så kan du:

 • Spara programmet med önskad synlighet för andra (se Spara träningsprogram)
 • Dela video länk till programmet

Utan kontakt i fokus:

 

Med kontakt i fokus

 

Skriv ut

När du ska skriva ut, så väljer du önskad layout och trycker “Skriv ut”:

 

Du kan trycka på “Flera inställningar” om du vill justera mer detaljerat:

 

Skicka via mejl

Du kan skicka träningsprogram via email. Programmet blir då bifogat som PDF fil

 

 

Via träningsapp

Du kan dela träningsprogram med en kontakt genom att göra följande:

 

Dela video

Du kan dela video av träningsprogrammet gemnom att trycka på “Dela” :

Då kan du dela en videolänk på följande sätt: