Följ

Skapa och redigera träningsprogram

När du har hittat de önskade övningarna kan du redigera programmet som du själv önskar.

Se mer här:

 

Läs hur man redigera program 

 • Lägga in titel
 • Lägga in beskrivning

 

 

Redigera övning

Hitta alternativa övningar

  Hitta alternativ för progression (svårare/lättare övningar)

  Flytta övning nedåt

  Flytta övning uppåt

PS: du kan också dra övningen upp eller ner med muspekaren

  Spela av övnings video

  Radera övningarna

Redigera övningar

Om du trycker på   , Redigera övning, så får du upp följande ruta:

 

Efter att du har redigerat kan du spara och gå tillbaka eller gå direkt till nästa eller den förra övningen.

 

 

Här kan du:

 Spegelvända och rotera bilder.

Spela av övnings video

Ändra titel

Ändra beskrivning

Här kan du::

Lägga in önskade övningsdaga och lägga till nya rader.

Ta bort rader genom att trycka “X”.

Om du trycker på så kan du lägga till flera typer av övningsdata.

Översätt ett träningsprogram

Du kan översätta ett träningsprogram till ett annat språk genom att trycka på flaggan:

 

Skapa ett nytt träningsprogram

Du skapar ett nytt träningsprogram genom att trycka på Skapa ett nytt:

 

Radera ett träningsprogram

Du kan radera träningsprogram genom att högerklicka med muspekaren på det aktuella programmet och välja “Radera träningsprogram”.

OBS! Du kommer bara att kunna radera de program du har rätt att radera. Exempelvis så kommer du inte att kunna radera träningsprogram som är signerade på en kontakt, heller inte förslag/mallar som är gjorda av andra.

Spara träningsprogram

Du kan spara träningsprogram på följande sätt:

 1. På en kontakt (patient/utövare)
 2. Som ett förslag eller en mall

Spara träningsprogram på en kontakt

När du ska spara ett program på en kontakt så...

 1. Välj den kontakten du vill spara programmet på
 2. Välj titel på ditt program 
 3. Välj delningsgrad på ditt program
 4. Tryck på spara

Screen_Shot_2017-09-28_at_10.31.47.png

För att välja en annan delningsgrad, så trycker du på rullgardins menyn under "Delning":

 1. Kontakten och instruktörer i min organisation. Programmet är synligt för den aktuella kontakten och instruktörer i din organisation.
 2. Instruktörer i min organisation. Programmet är synligt endast för instruktörer in din organisationen, inte för kontakten i appen.

Om du vill försäkra dig om att ditt program inte blir ändrat efter att du har skapat det så kan du Signera programmet. Detta resulterar i att programmet varken kan ändras eller raderas, bara strykas. Tryck på "Visa mer" under "Spara träningsprogram" för att se fler alternativ inkluderat detta.

Screen_Shot_2017-09-28_at_10.44.36.png

Spara programmet som en mall

För att spara ett program som en mall så gör du följande:

1. Ge ditt program en titel

2. Välj en delningsgrad

3. Tryck på spara

Screen_Shot_2017-09-28_at_10.50.57.png

 

För att välja en annan delnignsgrad än "Privat" som är standard så klickar du på rullgardins menyn under "Dela med"

1. Privat. Endast synligt för dig

2. Vald enhet. Endast synlig för instruktörer i vald enhet

3. Instruktörer i min organisation. Synligt för samtliga instruktörer i din organisation.

4. Kontakter och instruktrer i min organisation. Synligt för autoriserade kontakter och samtliga instruktörer i din organisation. För att kontakter ska kunna se och söka upp mallen så måste detta aktiveras i inställningar för ExorLive GO.

5. Globalt. Dela ditt program med samtliga användare i ExorLive.

Mallar som du sparar blir låsta automatiskt. Detta hindrar andra att göra ändringar i mallen. Önskar du att låsa upp mallen så kan du trycka på infoknappen när du har öppnat programmet. Detta gör det möjligt för andra att göra ändringar i din mall. Kom ihåg att låsa mallen igen om du inte vill att någon ska kunna ändra den efter att aktuella ändringar är gjorda.

Screen_Shot_2017-09-28_at_10.56.28.png

 

Du kan dela träningsprogram på flera sätt:

 1. Skriva ut
 2. Skicka via mejl
 3. Ge det genom en tränings app

Du kan även skapa och dela en spellista av programmets videoövningar.

Utan kontakt i fokus:

 

Med kontakt i fokus

 

Skriv ut

Du kan anpassa din utsrkift efter behov. Välj storlek på text och hur många övningar du önskar ska ligga på varje sida.

Screen_Shot_2017-09-28_at_11.02.59.png

 

Du kan trycka på “Flera inställningar” om du vill göra fler anpassningar

Screen_Shot_2017-09-28_at_11.04.34.png

 

Skicka via mejl

Du kan skicka träningsprogram via email. Programmet blir då bifogat som PDF fil.

Screen_Shot_2017-09-28_at_11.07.00.png

 

 

ExorLive GO

Du kan dela ditt program med nya kontakter geom att klicka på App knappen i menyraden för delningsalternativ. Här kan du lägga med ett personligt meddelande till kontakten du ska bjuda in. Din kontakt kan via denna inbjudan skapa ett användarnamn och lösenord till ExorLive GO. Påföljande program som du sparar på din kontakt behöver bara bli sparade för att automatiskt dyka upp i appen. Eventuella tidigare program som kontakten har fått ligger också tillgängliga i deras app.

Screen_Shot_2017-09-28_at_11.17.05.png

 

Dela video

Du kan dela video av träningsprogrammet gemnom att trycka på “Dela” Screen_Shot_2017-09-28_at_11.18.11.png:

Då kan du dela en videolänk med följande alternativ: