Koppling till Identity Provider (IDP) / Active Directory (AD)

Print Friendly and PDF

Integration med Identity Provider (IDP) / Active Directory (AD):
Vår IDP/AD-integration möjliggör en sömlös och säker åtkomst till ExorLive-plattformen för användare.

Så fungerar det:
Genom att integrera ExorLive med verksamhetens IDP/AD-system kan användaradministrationen centraliseras, vilket gör det smidigare att hantera användarkonton och deras åtkomsträttigheter. Dessutom möjliggör integrationen en enhetlig autentisering för användare och förbättrad säkerhet genom AD:s identitets- och åtkomsthantering. Med AD-integration har verksamheten själv kontroll över säkerhetsnivån för inloggning, t.ex. krav på lösenord och tvåfaktorsautentisering.

Andra identitetsleverantörer (IDPs):
Integration mot andra identitetsleverantörer (IDP) och Microsoft AD stöds också, så länge de kan integreras med SAML2 eller OIDC. Exempel: SITHS-kort eller Freja OrgID.

 

Nya användare och IT-kontakt:

Vid hantering av nya användare eller om problem uppstår i samband med integreringen rekommenderar vi att ni kontaktar er interna IT-avdelning för ytterligare support.

Om du är en administratör eller en teknisk resurs och behöver support från oss, är du välkommen att kontakta vår oss via support@exorlive.com eller på 08-525 070 88.