Print Friendly and PDF
Följ

Lägga till en profilbild på dina kontakter

I ExorLive så kan du lägga till en profilbild på dina kontakter. Det gör det enklare att känna igen de olika personerna du har på kontaktlistan.

Kolla in den här videon för instruktioner:

Eller gör följande för att lägga in en profilbild:

Först så öppnar du fönstret med information om en enskild kontakt. Detta kan göras på två sätt:

  1. På startsidan så hittar du "Kontakter och aktivitet" till höger på skärmen. Klicka på en av kontakterna för att få fram kontaktens information.


  2. Under fliken "Kontakter" i toppmenyn så hittar du en lista över alla dina kontakter. Tryck på (i) knappen för att få fram kontaktens information.Svensk1.1.png

 

Tryck på ikonen (eventuellt nuvarande bild) i det vänstra hörnet: 

Svensk2.1.png

Det öppnar följande meny:

Menyn ger dig följande alternativ:

  • Ladda upp bild
  • Tagga bild
  • Radera bild (om det redan finns en bild här) 

Ladda upp bild

Här kan du ladda upp en bild från din dator

Ta bild

Här kan du ta bild av din kontakt med en webcam

Radera bild

Här kan du ta bort nuvarande bild

När du har valt bilden du önskar att använda, så behöver du ladda upp den och trycka på "Spara". Bilden visas nu på kontaktkortet och framsidan under "Kontakter och aktivitet":