Print Friendly and PDF
Följ

Hur kan jag göra om CSV till kolumner i Excel

1) I flinken Admin, tryck på “Ladda ner samtliga användare som .csv”:

english_pic_1.png

 

2) Öppna filen i Excel och tryck på kolonn A headingen så att hela kolonn A markeras.

english_pic_2.png

 

3) Trykk på flinken “Data” og välj “Text till kolonner”:

english_pic_3.png

 

4) Välj “Nästa” (se till att “Data med skiljetecken” är valt:

english_pic_4.PNG

 

5) Välj skiljetecken = “Komma” och tryck Fullför

english_pic_5.png

 

6) Nu får du upp listan i kolonner:

english_pic_6.PNG