Print Friendly and PDF
Följ

Följa med på utövarens framgång och feedback

Aktivitetslogg

Du kan se den senaste aktiviteten för dina utövare i ExorLive. Det betyder att du ännu lättare kan följa med på utövarens framgång och feedback.


Bilderna och videon visar dig hur:

Klicka på "visa alla"

PF_1_se.PNGPF_2_se.PNG

 

Använd filter:

 

PF_3_se.PNG

 

Översikt 

Under översikt kan du se statistik över antal aktiviteter, kaloriförbruk, träningsdagar, timmar och hur stor andel av aktiviteterna som har blivit loggade med glad, medium eller ledsen smiley.

image4.png