Följ

Följa med på utövarens framgång och feedback

Du kan se den senaste aktiviteten för dina utövare i ExorLive. Det betyder att du ännu lättare kan följa med på utövarens framgång och feedback.


Bilderna och videon visar dig hur:

Klicka på "visa alla"

PF_1_se.PNGPF_2_se.PNG

 

Använd filter:

 

PF_3_se.PNG