Print Friendly and PDF

Gi pasientene anledning til å besvare spørsmål og la svarene gi grunnlag for personlig tilpassede treningsprogram. Vi tilbyr flere ulike spørreundersøkelser, både for friske personer, pleietrengende og i rehabiliteringsforløp.

For å få tilgang til ExorLive Survey må du kontakte oss og vi legger inn ExorLive survey i din organisasjon. Når dette er gjort kan du endre følgende innstillinger via Admin og ExorLive Go:

 

1. Skjul eller vis spørreundersøkelse ved å huke av eller på boksen.

2. Velg om du ønsker å vise standard personlige forslag-knappen på Utforsk-siden i ExorLive Go.

3. Velg om du ønsker å vise "Mine personlige forslag" på hjemskjermen.

4. Velg om du ønsker å lage en egen knapp på hjem-skjermen i ExorLive Go. Skriv inn tittel, undertittel og last opp et passende bilde.

5. Velg om du vil vise knappen på hjem-siden når den ikke er besvart tidligere og velg når survyen skal vises igjen. Enten etter X antall dager eller X antall økter.

6. Velg å vise ny tittel og undertittel for survey når den gjennomføres for andre gang.

survey_no.png

7. Velg maks antall forslag til treningsprogram fra survey.

8. Velg maks antall forslag til plan fra survey.

9. Vis survey på velkomssiden før brukeren er logget inn og legg inn navn på knapp.

10. Velg om survey skal vises etter gjennomført økt.

11. Velg om brukeren skal sendes til hjem-skjermen etter gjennomført survey.

12. Skru av sammendrag etter en økt.