Print Friendly and PDF

ExorLive kan integreres med WebDoc. Integrasjonen sikrer at treningsprogram du oppretter i ExorLive lagres i journalsystemet i WebDoc.

  • Ta kontakt med ExorLive for å aktivere integrasjon med WebDoc 
  • Når modulen er aktivert finner du nytt ikone inne i journalen 
  • Merk! Administratorbruker i ExorLive bør være først som åpner ExorLive fra WebDoc for å opprette kontakt med systemene
  • Når du trykker på ExorLive  ikone vil det åpnes en innlogging dialogvindu der du går over fra WebDoc til ExorLive. Du må logge inn bare første gang, neste gang gjenkjenner ExorLive deg igjen.

mceclip0.png

  • Pasienten du jobber med i WebDoc vil bli med over til ExorLive.  Du kan nå opprette treningsprogram og lagre på pasienten.
  • Når treningsprogrammet er opprettet vil SIGNER knapp aktivert. Trykk på SIGNER og treningsprogrammet vil automatisk lagres som PDF fil i journal i WebDoc.

mceclip1.png

 

  • Trykk på Dokument ikone i WebDoc for å se nedlastet treningsprogram i pdf dokumentet

 

 

mceclip3.png