ExorLive Go innstillinger/Toolbox

Print Friendly and PDF

Dersom organisasjonen din har tilgang til Toolbox, har du muligheten til å tilpasse utseende, samt ulike funksjoner i ExorLive Go, slik at organisasjonen din har en personlig treningsapp.

Ingen Toolbox? Ingen problem - du kan fortsatt tilpasse appen slik du ønsker og få en forhåndsvisning av hvordan det kan se ut.

Innholdsfortegnelse: 

Start tilpasning og endre farge og logo
Velg enhet
Se utførte endringer i ExorLive Go 
Endre logo i ExorLive Go 
Endre farger i ExorLive Go 
Velg funksjoner 
Aktivere og redigere velkomstside i ExorLive Go 
Aktivere redigering av øvelser i en treningsøkt 
Egendefinerte knapper i ExorLive Go 
Lisensvilkår og personvernregler 
Anonymitet i ExorLive Go 
Vis kontakter i ExorLive Go 
Kommenter treningen i ExorLive Go 
Kommunikasjon i ExorLive Go 
Skjul Bibliotek i ExorLive Go
Skjul Utforsk fanen i Exorlive Go 
Ta bort visning av Min Plan i ExorLive Go 
Direkte varsling i ExorLive Go 
Epost og telefonnr i ExorLive Go 
Vis øvelsesbilder i stedet for tegninger i ExorLive Go 
Språk innstillinger i appen 
Flytte øvelser opp og ned i ExorLive Go
Angi maks antall forslag fra survey 
Automatisk avspilling av øvelser
Fjern + knapp fra hjem side 
Se hele videoen og lær hvordan du

Start tilpasning og endre farge og logo

Videoen viser hvor du finner instillingene og hvordan du endrer farge og legger til logo.

Du kan starte med tilpasningene ved å gå inn på “Admin” -fanen og navigere deg til “EXORLIVE GO” under “INNSTILLINGER”.

Her er mulighetene du har til å sette ditt personlige preg på ExorLive Go:
 

Velg enhet

Velge enheten du ønsker at endringene skal gjelde, ved å trykke på “Velg enhet”

Se utførte endringer i ExorLive Go

For å se endringene utført i ExorLive Go, kan du trykke på “Lagre og Forhåndsvis” øverst i vinduet.

image-0.png

Bilde 1.

 

Endre logo i ExorLive Go

Last opp Logo 1 og Logo 2, ved å trykke på henholdsvis “LAST OPP LOGO 1” og “LAST OPP LOGO 2”.

Du kan se hvordan Logo 1 og Logo 2 vil se ut, i boksene “Logo 1 (På farget bakgrunn):” og “Logo 2 (På hvit/lys bakgrunn):”

image-1.pngBilde 2.

 

Endre farger i ExorLive Go

Bestem fargene i din treningsapp ved å justere “Primærfarge" “Accent farge” og bakgrunnsfarge.

1. Primærfarge - Bannerfarge - Default farge #A03F64

2. Accent farge - Knapper - Default farge #F99D32

3. Bakgrunnsfarge - Default farge #F5F5F5

NOfarge.png

Velg funksjoner

Videoen viser de ulike funksjonene i Toolbox

Aktivere og redigere velkomstside i ExorLive Go

Velg om du ønsker å ha en velkomstside i ExorLive Go, før login-siden, ved å krysse av i "Vis velkomstside (ikke innlogget)". Velkomstsiden blir da den nye login-siden.

Du vil da få opp muligheten til å laste opp et bakgrunnsbilde, samt velge å ha en egendefinert knapp.

Dersom organisasjonen din har avtalt dette på forhånd, vil du også se en knapp som lar kundene opprette profil direkte fra login-skjermen. 

Last opp bakgrunnsbilde, ved å klikke i feltet "No image", velg bildet du ønsker og trykk på "last opp bilde". Det valgte bilde bør nå vises i vinduet under.

Velkomstside_eksempel.PNG

Dersom du ikke laster opp noe bilde, men har krysset av for velkomstside, vil det vises en standardbakgrunn:
default_welcome_screen.PNG

Husk! For å se hvordan velkomstsiden vil se ut, kan du scrolle til toppen av siden, trykke på "Lagre", øverst i vinduet, og så trykke på linken over det opplastede bildet. 
Velkomstside_link.png

Ønsker du å ha en knapp, på velkomstsiden, som referer ut til en selvvalgt side, kan du krysse av i "Vis knappenavn og URL for egen webside (på velkomstside)". Fyll inn navn på knappen og URL adresse, i de respektive feltene.

mceclip0.png

Her er et eksempel på hvordan velkomstsiden med egendefinert knapp, kan se ut:

exorlive.com_m__skin_1c264e0f8015_iPhone_6_7_8_Plus_.png

 

Definere informasjonssider i ExorLive Go

Angi URL til infoside 1 i boksen med samme navn. Dette er siden ExorLive Go brukere vil bli sendt til når de trykker på informasjonsikonet (Bilde 4), øverst i høyre hjørne i ExorLive Go.

Velg navn på informasjonsknappen som ExorLive Go brukere vil få opp, når de er logget ut og trykker på informasjonsknappen under innloggingsvinduet (Bilde 5). Angi URL til infoside 2 i boksen med samme navn.

image-3.png

Bilde 4.

 

image-4.png

Bilde 5.

 

 

Aktivere redigering av øvelser i en treningsøkt

Dersom du ønsker at dine kontakter skal kunne redigere sine treningsøkter, kan du trykke på

mceclip0__1_.png

Dette gjør at kontaktene kan legge til, bytte ut og slette øvelser i sine aktiviteter i ExorLive Go. 

 

Egendefinerte knapper i ExorLive Go

Dersom du ønsker å ha en knapp som linker ut til en ekstern webside i din app, kan dette gjøres på flere ulike måter:

  1. Opprette egendefinert knapp i "utforsk"-tab
  2. Opprette egendefinert knapp i "Hjem"-tab (Nyttig dersom du f.eks. ønsker å linke ut til en ekstern online booking system)
  3. Opprette URL-knapp i "Meg"-tabben (Nyttig dersom du f.eks. ønsker å linke ut til din hjemmeside)

 

Les hvordan du gjør dette her

 

Lisensvilkår og personvernregler

Når en kontakt logger inn i ExorLive Go for første gang, må de huke av en boks for å godta lisensvilkår og personvernregler. Dersom deres organisasjon ønsker å at denne skal linke til deres egne lisensvilkår, kan dere gjøre dette ved å skrive inn URL-en til dette dokumentet her. Husk at dere da tar fullt ansvar for at ExorLives lisensvilkår er ivaretatt!

Dere kan også velge å legge til en egen avhukningsboks for personvernregler, dersom dere vil ha dette i to forskjellige dokumenter. Kontakten vil da måtte huke av for både lisensvilkår og personvernregler når den aktiverer sin konto.

mceclip0__2_.png

Bilde 7

Anonymitet i ExorLive Go

Dersom du ønsker at brukere av ExorLive Go skal være anonyme, kan du krysse av i boksen “Anonym Modus”. Brukerens navn, telefonnr. og epostadresse, vil bli skjult.

image-7.png

Bilde 8.

 

Vis kontakter i ExorLive Go

Dersom en ExorLive Go bruker har kontakter knyttet opp til sin bruker (for eksempel en instruktør/behandler), kan du velge om de skal ha tilgang til kontaktene sine gjennom ExorLive Go appen. Kryss av i boksen “Vis kontakter”.

image-8.png

Bilde 9.

 

Kommenter treningen i ExorLive Go

Du kan velge om brukere skal kunne kommentere en treningsøkt, ved å krysse av i boksen “Vis kommentarer fra øvelsesoversikt”.

image-9.png

Bilde 10.

 

Kommunikasjon i ExorLive Go

Ved å krysse av i “Vis meldinger”-boksen, kan du velge om brukere skal kunne kommunisere gjennom ExorLive Go appen.

image-10.png

Bilde 11.

 

Skjul Bibliotek i ExorLive Go

Velg om brukere skal kunne se sitt treningsprogram bibliotek. 

2022-04-07_11-14-08.png

 

Skjul Utforsk fanen i Exorlive Go

For deg som ønsker å fjerne utforsk fanen helt fra ExorLive Go.

2022-04-07_11-21-10.png

 

Ta bort visning av Min Plan i ExorLive Go

Som en OrgAdmin kan jeg ta bort visning av Se min plan i ExorLive Go slik at mine brukere som ikke har plan ikke skal se eller trykke på visning av plan. Fjern merket i boksen for å fjerne Min plan-visningen.

NO1.png     

no2.png

Direkte varsling i ExorLive Go

Velg om brukere skal få direkte varslinger i ExorLive Go, ved å krysse av i “Vis in-app notifikasjoner” boksen.

image-11.png

Bilde 12.

 

Epost og telefonnr i ExorLive Go

Ved å krysse av på “Vis kontakters epost adresse + mob/tlf”, velger du om epostadressen og mobil/telefonnr. til brukeren, skal være synlig i appen.

image-12.png

Bilde 13.

 

Vis øvelsesbilder i stedet for tegninger i ExorLive Go

Velg om du ønsker å bruke øvelsesbilder i steder for tegniner for å illustrere øvelser i ExorLive Go, ved å krysse av i “Vis bilder i stedet for tegninger” boksen.

mceclip0__3_.png

Bilde 14.

Språk innstillinger i appen

Som en Org Admin kan du velge å ta bort valget - ikke vis valg av språk i appen. Dine utøvere vil da ikke kunne bytte språket i appen.

Under Admin og ExorLive GO finner du innstilling: Ikke vis valg av språket i appen. 

Default er av. Når innstillingen er på - ikke vis valg av språket i appen, vises ikke språk i appen under MEG (profil). 

spr_kNO1.png

nospr_k2.png

 

Flytte øvelser opp og ned i ExorLive Go.  

Ved å krysse av Aktiver redigering av øvelser i en aktivitet så får du mulighet til å flytte øvelser opp og ned i ExorLive Go. 

noflytt1.pngno2flytt.png

 

Angi maks antall forslag fra survey

I ExorLive Go Skin under Adminn fanen kan du angi maksimal antall forslag på svar etter at survey er gjennomført. 

1. Velg admin fanen

2. Trykk på ExorLive Go 

3. Vis Survey på hjem-siden. Her kan du legge til tirral, understittel og laste opp bilde på knappen. Du kan også velge når survey skal vises på hjemsiden igjen etter man har besvart den tidligere. Du kan velge mellom dager og antall økter. 

4. Om verdi = 0 (null) så er det ubegrenset. Om en tallverdi er over 0, så begrenses antall forslag til det antall som er angitt.

Eks.: om det står 1 under max antall forslag fra survey, da vises det kun 1 forslag. 

surveyno.png

Automatisk avspilling av øvelser

Som administrator i organisasjonen kan du velge om en treningsprogram skal spilles av automatisk eller øvelse for øvelse. Dette kan du sette opp i innstillinger for ExorLive Go appen under Admin fanen. Se link

Fjern + knapp fra hjem side

Som org admin kan jeg ta bort + knappen fra hjemskjerm. Krever tilgang til toolbox

NOknapppluss.png

 

knappNO.png

 

Se hele videoen og lær hvordan du:

Starter tilpasning og endrer farge og logo (00.00-01.23)
Velger ut funksjoner (01.23-02.40)
Legger til knapper på utforsk-siden (02.40-05.14)