Print Friendly and PDF

ExorLive kjøres i utgangspunktet over åpent nett, men vi har også avtale med Norsk Helsenett (NHN) og kan lage løsninger over NHN om dette blir aktuelt. Vi har også sikre løsninger for lagring og overføring av sensitive data utenfor NHN, som blant annet benyttes av helseforetak i Norge og Sverige. ExorLive kan tilpasse løsning til deres behov.