Print Friendly and PDF
Følg

Opprette mal fra plan

Med planmal funksjonen kan du enkelt lage kopi av planen til dine kontakter. Kopier planen over til andre kontakter eller kopier for eksempel en måned med trening til neste måned, bare med noen få, enkle klikk.

Slik lager du en planmal:

Trykk på fanen “Plan” og velg kontakten du ønsker å kopiere planen fra.

Dersom du ønsker å kopiere din egen plan, kan du trykke på “Velg meg”, nederst i høyre hjørne.

Høyreklikk, hvor som helst i kalenderen og velg “Lag en planmal”.

Skjermbilde.PNG

Velg til og fra datoene du ønsker å kopiere planmalen fra. Gi planmalen din en tittel og beskrivelse.

Velg hvem du ønsker skal finne malen, ved å åpne nedtrekksmenyen “Deling av malen”.

Om du ønsker at andre ikke skal kunne redigere malen, kan du krysse av på “Lås”.

Ønsker du lettere finne frem til malen, i fremtiden, kan du legge til unike tags på malen.

Du kan også laste opp et bilde, for å lettere finne frem til malen og sette et personlig preg på det. Trykk på det blanke feltet, nederst i vinduet, og velg ønsket bilde.

Når du er ferdig, kan du trykke på “Opprett plan-mal”.

 

Se hvordan du finner, redigerer og setter inn en planmal