Finn, rediger og sett inn en planmal som instruktør/administrator

Dersom du ønsker å kopiere aktivitetene i kalenderen fra en kontakt til en annen, kan dette gjøres ved å søke blant opprettede planmaler.

I “Plan”-fanen, velg kontakten du ønsker å fylle kalenderen for. Klikk på en tom dag i kalenderen og velg “Åpne en planmal”. Du skal nå få opp et vindu med alle tilgjengelige planmaler.

 tempsnip.png

Søk i planmal:

I “Åpne plan-mal” vinduet, kan du velge om du ønsker å benytte deg at fritekstsøk eller tags. Skriv inn søkeordet i søkefeltet markert med  , for å få et fritekstsøk. For å søke på tags, kan du trykke på “Vis tagger”. Ønsker du å nullstille søket kan du trykke på  .

Når du har funnet malen du ønsker kan du trykke på “åpne” for å få mer detaljer om malen, Du kan velge å sette den inn som den er, eller trykke på “Juster mal”, nederst i venstre hjørne for å redigere malen.

Rediger planmal:

For å redigere malen, kan du trykke på “Juster mal” i “Åpne plan-mal vinduet. Er du usikker på hvilken mal du ønsker å redigere, kan du åpne malen og justere den etter å ha sett detaljene.

Etter å ha trykket på “Juster mal” vil du få opp vindu “Rediger plan-mal”. Her kan du justere tittel, beskrivelse, delingsnivå, tags og bilde. Ønsker du å forby andre fra å redigere din planmal, kan du krysse av under “lås”.

Skjermbilde.PNG

Obs! Administrator i din organisasjon, vil alltid ha mulighet til å redigere din planmal.

Redigere aktiviteter i planmalen

Dersom du ønsker å redigere aktivitetene i en gitt planmal, kan dette gjøres ved å klikke på "Rediger aktiviteter".

tempsnip1.png

Du skal nå se en liste over alle aktivitetene i planmalen.

tempsnip2.PNG

Her er de ulike kolonnene:

  • Dag nr: viser posisjon av økten i rekken av dager i planmalen
  • Tittel
  •  Beskrivelse
  • Start tid: starttiden til økten
  • Øvelser: viser antall øvelser i økten
  • Varighet (min): Viser varigheten av økten

Du kan endre dag nr og varighet av økten, ved å velge treningsøkten og klikke på "rediger", eller ved å dobbeltklikke på en treningsøkt.

Skjermbilde2.PNG

Du kan også duplisere eller slette treningsøktene ved å velge en treningsøkt og klikke på henholdsvis "Dupliser" eller "Slett". 

Når du er ferdig med justeringene, klikker du på "OK" og "Lagre endringer" for å lagre de siste endringene.

Sette inn planmal

Når du har funnet den ønskede planmalen i “Åpne plan-mal”-vinduet, kan du trykke på “Åpne”, nederst i høyre hjørne. Du vil da få opp et vindu med detaljer for plan-malen. Her kan du velge om du ønsker å sette inn en komplett kopi av plan-malen (dvs. samme oppsett av dager, som i originalkopien), eller om du ønsker å sette opp dine egen ukentlig mønster.

Velger du å spesifisere egne ukentlig mønster, velger du startdato, ønskede dager, samt hvor mange uker den skal gjentas.

Når du er ferdig, kan du trykke på “Opprett plan fra mal”. Du skal nå se treningsøktene fordelt i kalenderen, etter dine innstillinger.  

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig