Print Friendly and PDF
Følg

Opprett aktivitet i kontaktens plan

Som instruktør har du mulighet til å opprette aktiviteter i planen til dine kontakter. Dette kan være spesielt nyttig, dersom du ønsker å ha en oversikt over øktene kontaktene dine gjør på daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis. Har kontaktene dine tilgang til ExorLive Go, vil de kunne se treningsøktene, satt opp av deg, i sin treningsapp. De vil også kunne logge sine treninger, slik at du kan se hva som har blitt gjort og når.  

Du kan opprette aktiviteter i kontaktens plan på flere ulike måter. Alle fremgangsmåtene er like gode og du kan derfor velge selv hvilken måte du ønsker å bruke.


 Alternativ 1: Gjennom “Plan”-fanen
Klikk deg inn på “Plan”-fanen og trykk på “Velg kontakt”, øverst i venstre hjørne. Finn den ønskede kontakten i kontaktlisten og trykk på “VELG” -  du vil nå få opp kontaktens plan.  

Alternativ 2: Gjennom “Kontakter”-fanen
Klikk deg inn på “Kontakter”-fanen og den ønskede kontakten. Finn kalender-ikonet (calenar.PNG), plassert helt til høyre for kontaktens navn, og trykk på denne. Du vil nå få opp kontaktens plan. 


Høyreklikk på dagen du ønsker aktiviteten skal skje på og trykk “Opprett aktivitet” - du vil da få opp et vindu som heter “Treningsøkt” (Bilde 1).

Velg ønskede innstillinger for økten, deriblant treningsform, treningsprogram, intensitet, tidspunkt, varighet, graden av tilfredshet og eventuelle kommentarer . Trykk på “LAGRE” - aktiviteten bør nå vises på den oppgitte dagen. 

 

 
Bilde 1.