Print Friendly and PDF

Merk! Bare aktuelt, hvis kontakten bruker treningsappen ExorLive Go. Dersom du ønsker å få oversikt over kontaktenes aktiviteter i løpet av en tidsperiode, kan dette gjøres gjennom kontaktens aktivitetslogg. Det er to måter å få tilgang til loggen.


Alternativ 1: Gjennom “Kontakt”-fanen

Klikk deg inn på “Kontakt”-fanen og finn den ønskede kontakten i kontaktlisten. Klikk på graf ikonet (Graf.PNG), helt til høyre for kontaktnavnet. Du vil nå få opp aktivitetsloggen til kontakten.

Alternativ 2: Gjennom “Statistikk”-fanen

Klikk deg inn på “Statistikk”- fanen. Velg kontakten, du ønsker å se aktivitetsloggen for, ved å trykke på “Velg kontakt”, øverst i venstre hjørnet. Du vil nå få opp kontaktlisten. Finn frem til ønsket kontakt og trykk på “VELG”. Du skal nå få opp aktivitetsloggen til din kontakt.


Du kan filtrere aktivitetsloggen etter utførte aktiviteter.