Print Friendly and PDF

Hvis du ønsker å se aktivitetslogg for alle kontakter i en underorganisasjon, kan du klikke deg inn på “Statistikk” - fanen. Velg “Aktivitetslogg per enhet” i nedtrekksmenyen, øverst til venstre. Du vil få opp et vindu med organisasjonsstruktur. Velg den aktuelle underorganisasjonen ved å dobbeltklikke på navnet. Du bør nå få opp aktivitetslogg for alle kontakter i underorganisasjonen. Tips! Bruk filtermenyen til å filtrere resultatene.