Print Friendly and PDF
Følg

En del av beskrivelsen i et treningsprogram mangler

Trykk på "skriv ut" og det vil komme opp en dialogboks hvor du kan velge en mindre skriftstørrelse. Du kan her velge mellom mange forskjellige utseender til utskriftene dine.