Print Friendly and PDF
Følg

Kontakter

Under fanen Kontakter kan du holde oversikt, følge opp og redigere dine kontakter. Med kontakter menes i ExorLive personer som du følger opp med hensyn til trening.


Vinduet ser slik ut:

 

 

Opprette ny kontakt

For å opprette ny kontakt trykker du “Ny kontakt”, og fyller ut aktuell kontakt informasjon:

 

 

 Du fyller minimum ut Fornavn og Etternavn. I tillegg er det en stor fordel med Epost adresse, siden dette blant annet gjør deg i stand til å sende treningsprogram, meldinger og invitasjon til TreningsApp via Epost. Så trykker du Lagre.

 

 

Finn og åpne en kontakt

Du kan søke og filtrere kontakter via denne verktøylinjen:Når du har funnet den kontakt du vil følge opp, kan du åpne kontaktens detaljer ved å dobbeltklikke på kontakten.

Du kan også benytte deg at hurtig-funksjonene igjennom ikonene til høyre for kontakten:

Fra venstre:

  • Inviter kontakt til å få egen treningsApp
  • Kontaktinformasjon
  • Sende kontakten en melding
  • Lag ny oppfølging for kontakt
  • Gå til kontaktens treningsprogram
  • Gå til kontaktens plan
  • Gå til kontaktens statistikk

 

 

Aktiv kontakt

Med en aktiv kontakt menes en kontakt som er i fokus i ExorLive.

Du velger aktiv kontakt ved å trykke “Velg kontakt”.


Under Treningsprogram sees aktiv kontakt slik ut:

under plan:

under statistikk:

Du kan når som helst velge en annen, samt at du kan velge “Ingen” når du vil lage maler for treningsprogram uten å tenke på en spesifikk kontakt.

 

 

Inviter en kontakt

Du kan invitere en kontakt til å få sin egen TreningsApp, med sine treningsprogrammer i.


Når du er på Treningsprogram siden inviterer du ved å trykke på “App”, som vil dukke opp så snart du har valgt en aktiv kontakt og et treningsprogram du vil dele til kontakten:

Du kan også invitere kontakten ved å trykke på som du finner ved siden av Kontakten der det er aktuelt.

I tillegg kan du invitere mange kontakter av gangen ved å trykke på “App” i kontakt-fanen:

 

Du kan også importere mange kontakter av gangen inn i ExorLive, igjennom f.eks en xml fil eller via ExorLive sitt API. Bare kontakt oss om du har spørsmål om dette :)

 

 

Slette en kontakt

Å slette en kontakt kan bare gjøres av Administrator i Admin fanen. Se Administrasjon.

 

 

Oppfølging av kontakter 

Man kan legge inn og se oppfølginger av kontakter, ved å trykke “Mine oppfølginger” under fanene Plan, Statistikk og kontakter. Vinduet for oppfølginger ser slik ut:

 

 

Mine kontakter

“Mine kontakter” er kontakter som du har en relasjon til. Om du går inn på en kontakt sin detalj vindu, og trykker “Annet”, så vil du se om det er huket av eller ikke for om kontakten er merket som “Mine kontakter”.


Alle kontakter du oppretter selv, blir automatisk merket som “Mine kontakter”.

 

 

I tillegg ser du at nederst i vinduet er det også definert hvem som er “Primærkontakt”. Dette er den instruktør som primært skal følge opp kontakten.


Når du skal velge en kontakt, så vil som utgangspunkt kontakter være filtrert på “Mine kontakter”:

 


Du kan når som helst søke blant andre kontakter, dersom du har rettigheter til dette.

 

 

Plan

I plan kan du legge opp plan for en eller flere kontakters aktiviteter.

 

 

Legge inn aktiviteter

Man legger inn en aktivitet ved å trykke på ønsket dag. Du vil da få opp følgende:

Velg Opprett aktivitet, og sett opp aktiviteten som ønsket:

 

 

Registrere utført aktivitet 

Du kan som instruktør registrere at en aktivitet er gjort ved å:

  • trykke på avhukningsboksen 
  • eller trykke på aktiviteten og krysse av for utført 

 

 

Kopier en aktivitet

Ved å trykke på aktiviteten og velge “Kopier”, så lages det en kopi av denne aktivitet på samme dag.

 

 

Kopier aktiviteter i en uke utover i en periode 

Ved å trykke på uke feltet (markert med oransje her), og velge Kopier denne uken til en periode, så kan du kopiere aktuelle uke til ønskede uker fremover:

 

 

Flytt aktivitet

Du kan flytte en aktivitet ved “dra & slipp” funksjonen, eller trykke på den og velge “Se/endre” der du kan endre dato.

 

 

Slett en aktivitet 

Du kan enten slette en aktivitet ved å trykke på den og velge “Fjern”, eller trykke på den aktuelle dagen og velge “Fjern alle aktiviteter” på denne dagen. Du kan også slette alle aktiviteter i en hel uke ved å trykke på uke feltet (markert med oransje her), og velge “Tøm denne uken”:

 

Rediger en aktivitet 

Ved å trykke på aktuell aktivitet og velge “Se/endre”, kan du gjøre ønskede endringer.

 

 

Statistikk

I statistikk kan du se på aktivitetene til en kontakt eller grupper kontakter.

Du velger type rapport og periode i verktøymenyen: