Print Friendly and PDF
Følg

Legg til øvelser og åpne treningsprogram

Når du har funnet en øvelse du ønsker å legge til et treningsprogram, gjør du som følger:

 

 Enten trykke “+” tegnet, eller “dra & slippe” øvelsen inn i treningsprogram feltet.

 

Du åpner et treningsprogram ved å trykke på.

 

Du kan også følgende alternativer:

 Legg til øvelser fra programmet

 Se nærmere informasjon om programmet 

 

Når du velger

, “Se nærmere informasjon om programmet”, så får du se følgende:

 

Her kan du velge å åpne programmet, eller hente ut enkeltøvelser.

Trenings-data som er lagt på øvelsen i det aktuelle program følger da automatisk med.