Følg

Velg ønsket brukernavn

Gå inn på "Mobile" nederst til venstre, klikk på tannhjulet øverst til høyre. Gå deretter inn på "brukernavn og passord" for å gjøre endringer.