Følg

Brukerroller i ExorLive

ExorLive har et fleksibelt rettighetssystem som er rollebasert.

Følgende roller og rettighetsnivåer finnes:

1) Instruktør

Kunne åpne pasient og lage, lagre og signere treningsprogram ut i fra eksisterende eller nye program, samt lage egne maler som kun kan sees/editeres av definerte brukere. Kunne lage og lagre program maler som kan lagres og gjøres tilgjengelig for definerte brukere.

2) Enhets Administrator

Opprette nye brukere, aktivere/deaktivere brukere, i sin enhet/avdeling, og under-enheter/avdelinger.

3) Organisasjons-Administrator

Styrer hele organisasjonen, inkludert lisens, organisasjons-struktur og utseende. Legge til nye brukere, tildele enhets-administratorer, aktivere/deaktivere brukere. Kunne slette aktuelle treningsprogram (logges).

4) Systemadministrator i ExorLive.

Kan gi aktuelle rettigheter og setting på organisasjons og system nivå.

U1) Kontakt med innlogg (Utøver/pasient med brukerkonto)

Denne rollen gir brukeren rett til å se sine egne treningsprogram med video, logge sin trening og se fremdrift via sin mobil/nettbrett/PC. Brukeren har kun tilgang til sine egne opplysninger. Brukeren kan få tilgang til program-forslag, om dette er gjort tilgjengelig av administrator/instruktør i organisasjonen.

U0) Kontakt uten innlogg (Utøver/pasient uten brukerkonto)

En kontakt oppføring i ExorLive uten brukerkonto.