Følg

Lage og redigere treningsprogram

Når du har funnet ønskede øvelser kan du redigere programmet slik du ønsker.

 

Se video her:

 

Rediger program

 • Legg inn tittel
 • Legg inn beskrivelse

 

 

 

Rediger øvelse

Finn alternative øvelser

  Finn progresjons-alternativer  (vanskeligere/lettere øvelser)

  Flytt øvelse nedover

  Flytt øvelse oppover

PS: du kan også dra øvelsen opp/ned med musen.

  Spill av øvelses-video

  Slett øvelse

 

 

 

Rediger øvelse

Ved trykk på  rediger øvelse, får du opp følgende vindu:

 Etter du har redigert kan du lagre og gå tilbake, eller gå direkte til neste/forrige øvelse.

 

 

 

Her kan du:

-Speilvende og rotere bilder.

-Spille av øvelses-video

-Endre Tittel

-Endre beskrivelse

Her kan du:

Legge inn ønskede øvelses-data og legge til nye rader.

Slette rader ved å trykke “X”.

 

Om du trykker påså kan du legge til flere øvelses-data typer.

 

Oversett et treningsprogram

Du kan oversette et treningsprogram til et annet språk ved å trykke på flagget:

 

Opprett nytt treningsprogram

Du oppretter et nytt treningsprogram ved å trykke "Opprett nytt":

 

Slett treningsprogram

Du kan slette treningsprogram ved å høyre-klikke med musen på aktuelle program, og velg “Slett treningsprogram”:

 


OBS: du vil bare kunne slette de program du har rettigheter til lå slette. For eksempel vil du ikke kunne slette treningsprogram som er signert på en kontakt, eller forslag/maler laget av andre.

 

 

Lagre treningsprogram

Du kan lagre treningsprogram på følgende måter:

 1. På en kontakt (pasient/utøver)
 2. Som forslag/mal

 

Lagre program på en kontakt 

Når du skal lagre et program på en kontakt, så

 1. Velg den kontakt du vil lagre programmet på
 2. Velg Tittel
 3. Og trykker Lagre

Du kan også:

 • Signere program på kontakt, slik at det ikke kan endres.
 • Sette dato for overlevering.
 • Legge inn tagger/merkelapper som gjør det lettere å søke opp program.

 

Lagre program som forslag/mal

Når du skal lagre et program som forslag/mal, så:

 1. Velg du Tittel
 2. Velg hvordan programmet skal være tilgjengelig:
  1. Privat.
   Da er det bare tilgjengelig for deg.
  2. Instruktører i din organisasjon.
   Da vil dine kollegaer, som har bruker og med nødvendige rettigheter, kunne finne programmet.
  3. Kontakter og instruktører i din organisasjon.
   Da vil også kontakter (pasienter/utøvere), som har bruker og med nødvendige rettigheter, kunne finne programmet.
  4. Publiser globalt. 
   Da vil alle brukere i ExorLive kunne finne programmet.

Du kan også:

 • Signere program slik at ingen andre kan endre på det. Dette valget er satt på automatisk for å sikre at andre kun kan ta en kopi, og ikke endre ditt program ved en feiltakelse. Du kan når som helst slå denne signering av.
 • Legge inn tagger/merkelapper som gjør det lettere å søke opp program.

 

 

Del treningsprogram

Du kan dele treningsprogram på flere måter:

 1. Skrive ut
 2. Sende via Epost
 3. Gi det igjennom en TreningsApp

I tillegg kan du:

 • Lagre program med ønskelig synlighet for andre. (se Lagre treningsprogram)
 • Dele video-link til program

Uten kontakt i fokus:

 

Med kontakt i fokus:

 

 

Skriv ut

Når du skal skrive ut, velger du ønsket layout og trykker “Skriv ut”:

 

 

 

Du kan trykke “Flere innstillinger” om du vil justere mer detaljert:

 

 

Send med Epost

Du kan sende treningsprogram via Epost. Programmet vil da bli lagt ved som en PDF.

 

 

Via treningsApp

Du kan dele treningsprogram til en kontakt via en treningsApp, ved å gjøre følgende:

 

Del video 

Du kan dele Video av treningsprogrammet ved å trykke: 

Da vil du kunne dele video-link på disse måter: