Print Friendly and PDF
Følg

Utskriftsoppsett

Få en innføring: 

 

Først lager du et treningsprogram i ExorLive ved å legge inn øvelser. Klikk her for å se hvordan du laget et treningsporgram. 

 

For å skrive ut må du lagre programmet og trykke 

 

Oppsettet til utskriftmenyen:

 

Under sideoppsett kan du velge 1, 2, 3, 4(tabell og ruter), 6(tabell og ruter), 8, 10, 12 og 14 øvelser per side. 

Skriftstørrelsen vil automatisk komme med et forslag til hva som passer best til valgt sideoppsett, men du kan selv velge hvor stor eller liten skrift du ønsker på utskriften. 

Du kan også velge om anatomifiguren skal vises eller skjules. 

Under "Flere innstillinger", får du muligheten til å tilpasse utskriften enda mer: 

Print_an_archive_copy_of_the_program_-_norsk.PNG

 • Du kan velge mellom Open Sans eller Arial skrifttype.
 • Under "Navn på toppen av utskrift:" kan du velge å ha OrganisasjonsnavnEnhetsnavn eller å skjule navnet. 

Du kan også velge om du vil vise/skjule:

 • navnet på øvelsen,
 • illustrasjon av utførelse,
 • hvem programmet er laget av,
 • hvem programmet er laget til,
 • signatur til den som har laget programmet (se her hvordan du signerer et program),
 • nummer på øvelsene (hvor mange øvelser det er i programmet),
 • øvelsesId (alle øvelser har en Id i ExorLive),
 • øvelsesdata (hvor mange sett og rep, eller annen info som skal utføres),
 • utførelse og tips (beskrivelsen til selve øvelsen),
 • tilleggsinformasjon og avdelings beskrivelse,
 • bunntekst og videolenke. 
 • Kopi til arkiv, du får en kopi av programmet til deg selv og ditt arkiv.

 

Her ser du noen forslag til hvordan treningsprogrammet kan se ut: 

6 øvelser per side m/tabell, skriftstørrelse LITEN:

6 øvelser per side m/ruter, skriftstørrelse EKSTRA LITEN:

14 øvelser per side, skriftstørrelse MINSTE:

1 øvelse per side, skriftstørrelse STØRSTE: