Print Friendly and PDF
Følg

Låse/signere treningsprogram

 Brukere kan signere et program ved å huke av "Signer" -boksen i forbindelse med lagringsfunksjonen.

no_1.PNG

Da blir treningsprogrammet sperret for redigering og kan ikke endres av andre. Signerte programmer kan åpnes, men ikke endres, og må lagres som ny kopi. Dato for når programmet er låst/signert og av hvem, blir registrert.

 

Signatur og dato for signering blir lagret i systemet og blir vist på utskriften.

 

Administrator kan:

  • finne treningsprogrammer
  • velge avdeling eller person
  • redigere program der signeringen ikke er korrekt.

Årsaken til dette, samt dato for endringen registreres og lagret i systemet.

 

Sletting av program må bekreftes og blir også lagret i systemet.

 

En konktakt kan både ha låste/signerte og åpne/usignerte treningsprogrammer lagret:

no_2.PNG

 

Maler/grunnleggende program kan også signeres/låses:

no_3.PNG


Det er derfor mulig å dele maler/grunnleggende programmer uten at andre kan endre dem:

no_4.png

Systemadministratoren og den som lager maler kan både låse opp/ta bort signaturen fra en mal. Et program knyttet til en kunde derimot, kan ikke låses opp.

 

For å låse opp/fjerne signaturen, åpner man programmet og trykker på "i" knappen i tittellinja. Deretter "Fjern signatur" knappen.

no_5_ny_copy.png

no_6.PNG