Print Friendly and PDF
Følg

Låse/signere treningsprogram

Dersom du ønsker å unngå at du eller andre skal kunne endre på maler eller treningsprogrammer etter at de har blitt laget, kan du benytte deg av Signeringsfunksjonen i ExorLive.

Det er derfor mulig å dele maler og treningsprogrammer uten at andre kan endre dem:

no_4.png

De fleste brukere vil oppleve at signeringsfunksjonen er noe skjult og må derfor gå gjennom Lagringsvinduet til treningsprogrammet, for å finne funksjonen. 

Dersom du, som administrator-bruker i ExorLive, ønsker å gjøre funksjonen mer tilgjengelig for brukere i din organisasjon, kan du gjøre følgende:

  1. Klikk deg inn på "Admin"-fanen og naviger til "Hovedapplikasjon"
  2. På midten av siden vil du finne en boks med tekst "Fremheve 'Signer personlige program'". Dersom du ønsker å gjøre funksjonene mer tilgjengelig, kan du krysse av i boksen. 

tempsnip.png

Signere/Låse treningsprogram og treningsmaler

Når du lagrer et treningsprogram/mal, vil du få opp Lagringsvinduet. Scroll ned til boksen "Vis mer" og kryss av i denne. Du vil da få opp flere funksjoner, deriblant "Signer"-funksjonen. Kryss av i boksen, dersom du ønsker å signere treningsprogrammet og trykk "Lagre".

Dersom du ønsker å legge til dato for overleveringen av treningsprogrammet, kan du også gjøre dette.

Signatur og dato for signering blir lagret i systemet og blir vist på utskriften.

no_1.PNG

Administrator kan:

  • finne treningsprogrammer
  • velge avdeling eller person
  • redigere program der signeringen ikke er korrekt.

Årsaken til dette, samt dato for endringen registreres og lagres i systemet.

Sletting av program må bekreftes og blir også lagret i systemet.

Systemadministratoren og den som lager maler kan låse opp/ta bort signaturen fra en treningsmal. Et program knyttet til en kunde derimot, kan ikke låses opp.

For å låse opp/fjerne signaturen, åpner man programmet og trykker på "i" knappen i tittellinja. Deretter "Fjern signatur" knappen.

tempsnip.png

tempsnip.png

Dersom din lokale administrator har gjort Signeringsfunksjonen mer tilgjengelig, vil du se en tydelig "Signer"-knapp, ved siden av programtittelen, når du åpner et program som er lagret på en kontakt.

tempsnip.png