Følg progresjon med "Historikk"

         

Få oversikt over progresjon og historikk med grafen i ExorLive.
Du finner den under "Historikk" i toppmenyen.

exorlive-graf.png


Grafen gir en oversiktlig illustrasjon over utviklingen til dine klienter med:

  1. Øvelser
  2. Vekt
  3. Repetisjoner
  4. Tid