Print Friendly and PDF
Follow

Activity log per unit

 Hvis du ønsker å se aktivitetslogg for alle kontakter i en underorganisasjon, kan du klikke deg inn på “Statistikk” - fanen. Velg “Aktivitetslogg per enhet” i nedtrekksmenyen, øverst til venstre. Du vil få opp et vindu med organisasjonsstruktur. Velg den aktuelle underorganisasjonen ved å dobbeltklikke på navnet. Du bør nå få opp aktivitetslogg for alle kontakter i underorganisasjonen.

If you wish to see activity log for all contacts in a certain sub-unit, you can click on the "Statistics" tab. In the drop-down menu, select "Activity log per unit" in the top left corner. You should now see a window with your organisations structure. Select the appropriate unit by double-clicking on it’s name. You should now see the activity log for all contacts in the sub-unit. 

Tip! Use the filter menu to filter the results.