ExorLive Go indstillinger/Toolbox

Print Friendly and PDF

Hvis din organisation har adgang til Toolbox, har du muligheden for at tilpasse udseende, samt forskellige funktioner i ExorLive Go, så din organisation har en personlig træningsapp.  

Ingen Toolbox? Intet problem - du kan fortsat tilpasse appen som du ønsker og få en forhåndsvisning af, hvordan det kan se ud.

Indholdsfortegnelse

Start tilpasning og skift farve og logo

Vælg enhed

Se udførte ændringer i ExorLive Go

Ændre logo i ExorLive Go

Ændre farver i ExorLive Go

Vælg funktioner

Aktivér og rediger Velkomstsiden i ExorLive Go

Definere informationssider i ExorLive Go

Aktivere redigering av øvelser i en treningsøkt

Brugerdefinerede knapper i ExorLive Go

Licensvilkår og Privacy Policy

Anonymitet i ExorLive Go

Vis kontakter i ExorLive Go

Kommenter træningen i ExorLive Go

Kommunikation i ExorLive Go

Skjul bibliotek i ExorLive Go

Skjul Udforsk fanen i Exorlive Go

Fjern visningen af min plan i ExorLive Go7

Direkte varsling i ExorLive Go

Email og telefonnr i ExorLive Go

Vis billeder i stedet for tegninger i ExorLive Go

Flyt øvelser op og ned i ExorLive Go

Sprogindstillinger i appen

Indtast det maksimale antal forslag fra undersøgelsen

Automatisk afspilning af øvelser

Fjern + knapp fra hjem

Se den fulde video, og lær hvordan du

 

Start tilpasning og skift farve og logo

Videoen viser, hvor man kan finde indstillingerne, og hvordan man ændrer farve og tilføjer logo.

Du kan starte med tilpasningerne ved at gå ind på “Admin” -fanen og navigere til “EXORLIVE GO” under “INDSTILLINGER”.

Her er mulighederne du har for at sætte dit personlige præg på ExorLive Go:

Vælg enhed

Vælg enheden du ønsker at ændringerne skal gælde for ved at trykke på “Vælg enhed”

Se udførte ændringer i ExorLive Go

For at se ændringerne udført i ExorLive Go, kan du trykke på “Gem og Forhåndsvis” øverst i vinduet.

Lagre_og_vis_EL_Go__DK.PNG

Billede 13

Ændre logo i ExorLive Go

Upload Logo 1 og Logo 2 ved at trykke på henholdsvis “UPLOAD LOGO 1” og “UPLOAD LOGO 2”.
Du kan se hvordan Logo 1 og Logo 2 vil se ud i boksene “Logo 1 (På farvet baggrund):” og “Logo 2 (På hvid/lys baggrund):”

Logo_1__Logo_2__DK.PNGBillede 1.

Ændre farver i ExorLive Go

Bestem farverne i din træningsapp ved at justere "Primær farve", "Accentfarve" og Baggrundsfarve.

1.Primær farve - Bannerfarve - Standardfarve # A03F6

2. Accentfarve - Knapper - Standardfarve # F99D32

3. Baggrundsfarve - standardfarve # F5F5F5

DKfarge.png

Vælg funktioner

Videoen viser de forskellige funktioner i Toolbox

Aktivér og rediger Velkomstsiden i ExorLive Go

Vælg om du vil have en velkomstside i ExorLive Go før login-siden ved at tjekke "Vis velkomstside (ikke logget ind)". Velkomstsiden bliver den nye login side.

Du får derefter mulighed for at uploade et tapetbillede og vælge at have en brugerdefineret knap.

Hvis din organisation har aftalt på forhånd, vil du også se en knap, der giver kunderne mulighed for at oprette en profil direkte fra loginskærmen.

Upload tapet ved at klikke på feltet "Ingen billede", vælg det ønskede billede og tryk på "Upload billede". Det valgte billede skal nu vises i vinduet nedenfor.

mceclip0.png

Hvis du ikke uploader et billede, men har tjekket for en velkomstside, vises en standard baggrund:

mceclip1.png

Husk! For at se, hvordan velkomstsiden vil se ud, skal du rulle til toppen af siden, trykke på "Gem" øverst i vinduet og derefter trykke på linket over det uploadede billede.

tempsnip.png

Hvis du vil have en knap på siden velkomstsiden, der henviser til en selvvalgt side, kan du tjekke "Vis knap navn og URL for egen webside (på velkomstside)". Indtast navnet på knappen og URL-adressen i de respektive felter.

mceclip2.png

Her er et eksempel på, hvordan personlig velkomstsiden kan se ud:

screen.png

Definere informationssider i ExorLive Go

Angiv URL til infoside 1 i boksen med samme navn. Dette er siden ExorLive Go brugere vil blive sendt til, når de trykker på informationsikonet (Billede 3) øverst i højre hjørne i ExorLive Go.

Vælg navn på informationsknappen, som ExorLive Go brugere vil se, når de er logget ud og trykker på informationsknappen under login-vinduet (Billede 4). Angiv URL til infoside 2 i boksen med samme navn.                                                          

Info_2__DK.PNG
Billede 3

Info_1__DK.PNG

 

 

Billede 4

 

 

Aktivere redigering av øvelser i en treningsøkt.


For at dine kontakter skal kunne redigere sine treningsøkter, kan du trykke på

mceclip0__1_.png

Da kan kontaktene tilføje, bytte ud og slette øvelser i sine aktiviteter i ExorLive Go.

 

Brugerdefinerede knapper i ExorLive Go

Hvis du vil have en knap, der linker til en ekstern webside i din app, kan dette gøres på flere forskellige måder:

  1. Opret brugerdefineret knap i fanen "Udforsk"
  2. Opret brugerdefineret knap i fanen "Home" (Nyttig, hvis du f.eks. vil linke til et eksternt onlinebookingsystem)
  3. Opret URL-knap på fanen "Mig" (Nyttig, hvis du f.eks. vil linke til din hjemmeside)

Læs hvordan du gør dette her

Licensvilkår og Privacy Policy

Når en kontakt logger på ExorLive Go for første gang, skal de markere en boks for at acceptere licensvilkår og Privacy Policy. Hvis deres organisation ønsker at den skal linke til deres egne licensvilkår, kan du gøre det ved at indtaste URL'en for dette dokument her. Husk at du tager fuldt ansvar for at sikre, at ExorLives licensbetingelser er opfyldt!

Du kan også vælge at tilføje et separat Privacy Policy, hvis du vil have det i to forskellige dokumenter. Kontaktpersonen godkender derefter både licensvilkår og Privacy Policy, når den aktiverer sin konto.

mceclip0__2_.png

Anonymitet i ExorLive Go

Hvis du ønsker at brugere af ExorLive Go skal være anonyme, kan du krydse af i boksen “Anonym Modus”. Brugerens navn, telefonnr. og email-adresse vil blive skjult.

Anonym__DK.PNG
Billede 7

 

Vis kontakter i ExorLive Go

Hvis en ExorLive Go bruger har kontakter knyttet til sin bruger (for eksempel en instruktør/behandler), kan du vælge, om de skal have adgang til kontakterne gennem ExorLive Go appen. Kryds af i boksen “Vis kontakter”.

Vis_kontakter__DK.PNG
Billede 8

Kommenter træningen i ExorLive Go

Du kan vælge om brugere skal kunne kommentere en træning ved at krydse af i boksen “Vis kommentarer i øvelsesoversigt”.

Vis_kommentarer__DK.PNG
Billede 9

Kommunikation i ExorLive Go

Ved at krydse af i “Vis meddelelser”-boksen, kan du vælge om brugere skal kunne kommunikere gennem ExorLive Go appen.

Vis_meldinger__DK.PNG
Billede 10

Skjul bibliotek i ExorLive Go

Vælg, om brugere skal kunne se deres træningsprogrambibliotek.

DK1.png

 

Skjul Udforsk fanen i Exorlive Go

For dem af jer, der ønsker at fjerne, udforsk fanen helt fra ExorLive Go.

DK2.png

Fjern visningen af min plan i ExorLive Go 

Som OrgAdmin kan jeg fjerne visningen af ​​Se min plan i ExorLive Go, så mine brugere, der ikke har en plan, ikke vil se eller trykke på planvisning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet.

dk1.png

dk2.png

Direkte varsling i ExorLive Go

Vælg om brugere skal få direkte varsel i ExorLive Go, ved at krydse af i “Vis in-app notifikationer” boksen.

Vis_notifs__DK.PNG
Billede 11

Email og telefonnr i ExorLive Go

Ved at krydse af på “Vis kontakters email adresse + mob/tlf”, vælger du om, brugerens email-adresse og mobil/telefonnr. skal være synlige i appen.

Vis_kontakters_kontakt__DK.PNGBillede 12

Vis billeder i stedet for tegninger i ExorLive Go

Vælg at vise billeder i stedet for tegninger i ExorLive Go, ved at krydse af i “Vis billeder i stedet for tegninger” boksen.

mceclip0__3_.png

Billede 12

Sprogindstillinger i appen

Som Org Admin kan du vælge at fjerne valget - vis ikke sprogvalg i appen. Dine udøvere vil så ikke kunne ændre sprog i appen.
Under Admin og ExorLive GO finder du indstillingen: Vis ikke sprogvalg i appen.
Standard er slået fra. Når indstillingen er slået til - valg af sprog i appen vises ikke under mig(profil).
dkspr_k.png
dkspr_k2.png

Flyt øvelser op og ned i ExorLive Go.

Ved at afkrydse Aktiver redigering af øvelser i en aktivitet, får du mulighed for at flytte øvelser op og ned i ExorLive Go.

dk1flytt.png

dk2flytt.png

Indtast det maksimale antal forslag fra undersøgelsen

I ExorLive Go Skin under fanen Admin kan du indtaste det maksimale antal foreslåede svar, når undersøgelsen er afsluttet.

1. Vælg fanen admin

2. Tryk på ExorLive Go

3. Se undersøgelsen på hjemmesiden. Her kan du tilføje titel, undertitel og uploade billede på knappen. Du kan også vælge når undersøgelsen vises på hjemmesiden igen, efter at du har besvaret den tidligere. Du kan vælge mellem dager og antal sessioner.

4. Hvis værdien = 0 (nul), er den ubegrænset. Hvis en numerisk værdi er over 0, er antallet af forslag begrænset til det angivne antal.

Eks: Hvis der er 1 under det maksimale antal forslag fra undersøgelsen, vises kun 1 forslag.

surveydk.png

Automatisk afspilning af øvelser

Som administrator i organisasjonen kan du vælge, om et træningsprogram skal spilles automatisk eller øvelse efter øvelse. Du kan indstille dette i indstillinger for ExorLive Go-appen under fanen Admin. Se link

Fjern + knapp fra hjem

Som organisationsadministrator kan jeg fjerne + knappen fra hjemsiden. Kræver adgang til toolbox.

DKknapp.pngdknapp1.png

 

Se den fulde video, og lær hvordan du:

Start tilpasning og skift farve og logo (00.00-01.23)
Vælger funktioner (01.23-02.40)
Tilføjer knapper til siden Udforsk (02.40-05.14)