Print Friendly and PDF
Følg

Deaktiver indtastning af identitetsoplysninger

Du kan nu deaktivere indtastning af identitetsoplysninger (bortset fra klient-id) for kontakter i ExorLive. Administrator kan vælge, hvilke felter der kan udfyldes/ændres på en kontakt. Klik her for at se, hvordan du gør det.