Følg

Administration (Admin)

ExorLive er bygget til at håndtere alt fra en enkelt bruger til store internationale organisationer. Derfor har ExorLive et solidt og rigt administrationssystem. 

Administratoren af organisationen har adgang til egen “Admin”-fane, hvor vedkommende kan udføre aktuel administration. 

Supportafdelingen i ExorLive har også et overordnet administrationssystem, hvor mere avancerede opgaver kan løses fra.

Roller og rettigheder

ExorLive har et fleksibelt rettighedssystem som er rollebaseret.

Følgende roller og rettighedsniveauer findes:

DK_admin_roller.PNG

Alle brugere

Viser alle brugere i hele organisationen.

Instruktør 

Rettigheder:

Kan åbne kontakter og lave, gemme og signere træningsprogrammer fra eksisterende til nye programmer. Kan lave egne skabeloner, som kun kan ses/redigeres af angivne brugere. Kan lave og gemme programmer/skabeloner, som kan gemmes og gøres tilgængelige for angivne brugere.

Enhedsadministrator 

Rettigheder:

Kan oprette nye brugere, Kan aktivere/deaktivere brugere i sin enhed og i underenheder.

Organisationsadministrator

Rettigheder:

Styrer hele organisationen, inklusiv licens, organisationsstruktur og udseende. Kan tilføje nye brugere, tildele enhedsadministratorer, aktivere/deaktivere brugere. Kan slette aktuelle træningsprogrammer (Dette bliver logget).

 

Systemadministrator i ExorLive 

Kan bestemme aktuelle rettigheder og indstillinger på organisations- og systemniveau.

Kun læserettigheder

En begrænset rolle, som kun har adgang til at se, udskrive og sende eksisterende træningsprogrammer på mail. Adgang til patient programmer i andre enheder kræver et aktivt valg.

 

Kontakt med login (Udøver/patient med brugerkonto)

Rettigheder:

Denne rolle giver brugeren ret til at se sine egne træningsprogrammer med video, logge sin træning og se fremskridt via træningsappen ExorLive Go. Brugeren har kun adgang til sine egne oplysninger. Brugeren kan få adgang til programforslag, hvis dette er gjort tilgængeligt af en administrator/instruktør i organisationen.

 

Kontakt uden login (Udøver/patient uden brugerkonto)

En oprettet kontakt i ExorLive uden brugerkonto. Dvs. brugeren har ikke adgang til ovennævnte funktioner.

Alle kontakter

Alle kontakter i organisationen både med og uden login.

Oprette brugere

Som administrator kan du oprette nye brugere på følgende måde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tryk “Tilføj bruger” og udfyld ønskede oplysninger.

 

 1. Udfyld Fornavn, Efternavn og e-mail adresse.
 2. Vælg, hvor i organisationen brugeren skal være pladseret.
 3. Vælg rolle
 4. Tryk Gem

 

Tips:

Hvis du skal oprette mange brugere på en gang, kan du gøre det gennem ExorLive’s API. Du kan også sende en liste (f.eks en XML fil) til ExorLive Support, som vil importere brugerne.

 

Oprette under-enheder

Du kan oprette og redigere organisationsstrukturen således:

 1. Højreklik på organisationens “rod”, det vil sige øverste organisationsled, og vælg “Tilføj enhed”.
 2. Du kan også tilføje underenheder på flere niveauer, samt fjerne og ændre enheder.

Finde en bruger

Du kan finde brugere ved at søge i søgefeltet øverst til højre eller filtrere på roller:

 

Som rootadministrator kan du krydse af i boksen "Søg i alle enheder" for at se en liste over alle brugere i organisationen, uden at skulle navigere til den rigtige enhed.

 

 

Åbne og redigere en bruger

Administrator kan åbne en brugers detaljedialog ved at dobbeltklikke på brugeren i brugerlisten eller trykke på “i”. Her vil du se følgende:

Her kan du deaktivere/aktivere samt slette en bruger. Du kan sende en aktiveringsmail til brugere, som ikke er aktiveret. De modtager en email med et aktiviteringslink, som de skal følge for at vælge password og aktivere deres konto.

 

Slette brugere

En administrator sletter en bruger ved at åbne brugerens indstillinger og trykker “Slet”.

 

Indstillinger for organisationen

Ved at trykke “Hovedapplikation” får du mulighed for blandt andet at ændre på:

 • Organisationsnavn
 • Standardsprog
 • Vælg hvilke personoplysninger, der kan udfyldes for nye kontakter.
 • Logo for udskrift

DK_personuppgifter.PNG

Logo på udskrift

Under "Udskriftsindstillinger" kan du tilpasse udskriftens udseende. Du kan: 

 1. Vælge hvilken enhed du ønsker at tilpasse
 2. Tilføje eget logo, der vises på alle udskrifter. For de bedste resultater:
  - PNG-format, gennemsigtig baggrund (ikke hvid), højde: 120 px, bredde inden for 500 px
  - 2 udgaver:
  a) i farve
  b) kun i hvidt (bruges f.eks. i app osv.)
 3. Ændre hvilket organisationsnavn er synligt på print (særligt brugbart ved enheder)
 4. Vælge om navnet til personen, som har lavet træningsprogrammet, skal vises
 5. Vælge om navnet til kontakten skal vises
 6. Inkludere en beskrivelse af afdelingen
 7. Inkludere standard programbeskrivelse, der vises på alle udskrifter. 
 8. Tilføje eget logo/billede og kryds for "vis vandmærke"

 Admin_utskrift_-_dansk.PNG

 

Faner

Her vælger du hvilke faner skal være synlige for instruktører.

Startside

Her vælger du hvad der skal vises på din startside i ExorLive.

 

ExorLive Go

Her tilpasser du træningsappen ExorLive Go. Selvom du ikke har tilkøbt en Toolbox licens, kan du lege rundt med indstillingerne og se hvordan din egen app kan se ud.

 1. Vælg hvilken enhed du ønsker at tilpasse
 2. Tilføj logo til brug på farvede baggrunde
 3. Tilføj logo til brug på hvide/lyse baggrunde
 4. Vælg dit eget farvetema
 5. Vælg hvilken information der skal være tilgængelig for kontakter der bruger ExorLive Go
 6. Vis egendefinert knap (på hjem-siden) i GO
 7. Vis egendefinert knap (på udforsk-siden) i GO
 8. Skjul primærkontakt: skjuler instruktørens kontaktoplysning fra udøveren
 9. Anonym tilstand: skjuler al personlig information om klienten fra appen

 

Uppdaterad_admin_EL_GO_dansk.PNG

Aktivitetsrapport

Denne rapport viser hvilke handlinger der er gjort på en bestemt bruger (f.eks. hvilke træningsprogrammer brugeren har modtaget, eller hvis brugerens information bliver ændret).

 

Adgangsrapport

Denne rapport viser en komplet liste over al aktivitet udført af en bestemt bruger i organisationen (f.eks. at brugeren har udført et træningsprogram, oprettet en ny kontakt, sendt en email osv...)