Print Friendly and PDF
Følg

Kontakter

Under fanen Kontakter kan du få overblik over, følge op på og redigere dine kontakter. Med kontakter menes i ExorLive personer, som du følger op på med hensyn til træning.


Vinduet ser således ud:

 

 

 

Oprette ny kontakt

For at oprette en ny kontakt trykker du “Ny kontakt”, og udfylder aktuel kontaktinformation:

 

Du skal minimum udfylde Fornavn og Efternavn. Derudover er det en stor fordel med e-mail adresse, da dette blandt andet gør dig i stand til at sende træningsprogrammer, meldinger og invitationer til TræningsApp via E-mail. Dernæst trykker du Gem.

 

Finde og åbne en kontakt

Du kan søge og filtrere kontakter via denne værktøjslinje:

 

Når du har fundet den kontakt, du vil følge op på, kan du åbne kontaktens detaljer ved at dobbeltklikke på kontakten.


Du kan også benytte dig af hurtig-funktionerne med ikonene til højre for kontakten:

 

Fra venstre:

  • Inviter kontakt til at få egen træningsApp
  • Kontaktinformation
  • Sende kontakten en besked
  • Lav ny opfølgning for kontakten
  • Gå til kontaktens træningsprogram
  • Gå til kontaktens plan
  • Gå til kontaktens statistik

 

Aktiv kontakt

Med en aktiv kontakt menes en kontakt, som er i fokus i ExorLive.

Du vælger aktiv kontakt ved at trykke “Vælg kontakt”.


Under Træningsprogram-fanen ser en aktiv kontakt således ud:

Under fanen "Plan":

Under "statistik": 

Du kan når som helst vælge en anden eller “Ingen”, når du vil lave skabeloner for træningsprogrammer uden en specifik kontakt i tankerne.

 

Inviter en kontakt

Du kan invitere en kontakt til at få sin egen TræningsApp, med sine træningsprogrammer i.


Når du er på Træningsprogram-siden inviterer du ved at trykke på “App”, som vil dukke op, så snart du har valgt en aktiv kontakt og et træningsprogram, du vil dele med kontakten:

 

Du kan også invitere kontakten ved at trykke på, som du finder ved siden af kontakten, hvor det er aktuelt.

 

Derudover kan du invitere mange kontakter ad gangen ved at trykke på “App” i kontakt-fanen:

 

 

Du kan også importere mange kontakter ad gangen til ExorLive, f.eks via en xml fil eller via ExorLive’s API. Bare kontakt os, hvis du har spørgsmål om dette :)

 

Slette en kontakt

At slette en kontakt kan kun gøres af en Administrator i Admin fanen. Se Administration.

 

Opfølging af kontakter 

Man kan indtaste og se opfølginger af kontakter, ved at trykke “Mine opfølgninger” under fanerne “Plan”, “Statistik” og “Kontakter”. Vinduet for opfølgninger ser således ud:

 

 

Mine kontakter

“Mine kontakter” er kontakter, som du har en relation til. Går du ind på en kontakts detaljevindue og trykker “Andet”, vil du kunne se, om der er krydset af for, hvorvidt kontakten er markeret som “Mine kontakter” eller ej.

 

Alle kontakter du opretter selv, bliver automatisk mærket som “Mine kontakter”.

 

 

Derudover ser du, at der nederst i vinduet også er defineret, hvem der er “Primærkontakt”. Dette er den instruktør, som primært skal følge op på kontakten.


Når du skal vælge en kontakt, så vil de som udgangspunkt være filtreret på “Mine kontakter”:

 

 

 


Du kan dog når som helst søge blandt andre kontakter, hvis du har rettigheder til dette.

 

Plan

I Plan kan du lægge en plan op for én eller flere kontakters aktiviteter.

 

 

 

Tilføj aktiviteter

Man tilføjer en aktivitet ved at trykke på den ønskede dag. Du vil derefter få følgende op:

 

Vælg Opret aktivitet, og konfigurer aktiviteten som ønsket:

 

 

Registrere udført aktivitet 

Du kan som instruktør registrere at en aktivitet er udført ved at:

  • trykke på afkrydsningsboksen 
  • eller trykke på aktiviteten og krydse af for udført

 

Kopier en aktivitet

Ved at trykke på aktiviteten og vælge “Kopier”, laves en kopi af denne aktivitet på samme dag.

 

Kopier aktiviteter for en uge over en bestemt periode 

Ved at trykke på ugefeltet (markeret med orange her), og vælge Kopier denne uge til en periode, så kan du kopiere den aktuelle uge til ønskede uger fremover:

 

Flyt aktivitet

Du kan flytte en aktivitet ved “træk & slip” funktionen, eller trykke på den og vælge “Se/ændre” , der hvor du kan ændre dato.

 

Slet en aktivitet 

Du kan enten slette en aktivitet ved at trykke på den og vælge “Fjern”, eller trykke på den aktuelle dag og vælge “Fjern alle aktiviteter på denne dag”. Du kan også slette alle aktiviteter i en hel uge ved at trykke på ugefeltet (markeret med orange her), og vælge “Tøm denne uge”: 

Rediger en aktivitet 

Ved at trykke på aktuel aktivitet og vælge “Se/ændre”, kan du foretage de ønskede ændringer.

 

Statistik

I Statistik kan du se aktiviteterne for en kontakt eller grupper af kontakter.

 

Du vælger type rapport og periode i værktøjsmenuen: