Print Friendly and PDF
Følg

Tilføj øvelser og åbn træningsprogrammer

Når du har fundet en øvelse, du ønsker at tilføje til et træningsprogram, gør du som følger:

 

 

Enten trykke “+” tegnet, eller “trække & slippe” øvelsen ind i træningsprogram-feltet.

 

Du åbner et træningsprogram ved at trykke på:.

 

 

Der er også følgende alternativer:

 Tilføj øvelser fra programmet

 Se nærmere information om programmet

 

Når du vælger

, “Se nærmere information om programmet”, vil du se følgende:

 

Her kan du vælge at åbne programmet eller hente enkelte øvelser.

Trænings-data som er lagt på den valgte øvelse i det aktuelle program følger automatisk med.